¿Título de esta obra de Carl Blechen?

Galdera honetan akatsen bat dagoela uste baduzu foroan adierazi dezakezu galderaren identifikadorea adieraziz:9602

Galdera honetatik aurrera trivialera jolasten jarraitu nahi baduzu, honako esteka hau gorde ezazu:¿Título de esta obra de Carl Blechen?

Esta pregunta de nuestro trivial online se ha jugado 54 veces y se ha acertado en 50 ocasiones por los integrantes del grupo ( 92,59 % de acierto)mientras que quienes no pertenecen al grupo han jugado 13 veces y han acertado en 4 ocasiones ( 30,77 % de acierto).

Esta pregunta se añadió a trivinet en la fecha 09/06/2015

Estadísticas del grupo Historia del Arte
Ongi etorri  Erregistratu gabeko erabiltzailea
Asmatutako kopurua 0
Erantzun kopurua 0
Erregistra zaitez  Accede gratis a las ventajas